Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 29 październik 2017r., godz.: 22:13 przez Damian Łyko

Naukowiec Zawodowiec Wydrukuj

Powiat Mikołowski we współpracy ze szkołami: I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie, II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie, Zespołem Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach realizuje projekt pn.:

„Naukowiec Zawodowiec – Program Wsparcia

Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim”   

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego pięciu szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. Wsparciem w ramach niniejszego projektu będzie objętych 616 uczniów  oraz 3 nauczycieli. Projekt obejmuje realizację projektów edukacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, kółek zainteresowań, doradztwa edukacyjno-zawodowego, modułu dedykowanego nauczycielom, a także doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych. Projekt realizowany będzie  do 31 lipca 2019 roku. Wartość projektu wynosi 613 357,69 zł.

Inne artykuły w tym dziale:

Comenius Regio Comenius Regio – Warsztaty z komunikacji w języku angielskim 10 stycznia 2014 podczas kolejnego spotkania w ramach projektu Comenius REGIO uczestnicy odbyli warsztaty z kompetencji strategicznej, czyli z umiejętności m.in. opisywania i zastępowania    słów nieznanych w  języku angielskim czytaj dalej...
E F S-zkoły W ramach projektu"E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły -Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014 - 2015" współfinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Funduszu Społecznego, zorganizowany został dla 5 uczniów Technikum żywienia i gospodarstwa domowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach płatny staż letni czytaj dalej...
Nowoczesna szkoła "NOWOCZESNA SZKOŁA" W POWIECIE MIKOŁOWSKIM  Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. "Nowoczesna Szkoła - modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12 czytaj dalej...
Praktyki zagraniczne Miło nam poinformować, że po podpisaniu umowy z Agencją Narodową nasza szkoła oficjalnie przystąpiła do realizacji projektu UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE NABYTE W SZKOLE I PODCZAS STAŻU KLUCZEM DO SUKCESU NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
1745262
odwiedzin!