Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku

Rolniczy

Wybierz jeden z przedmiotów w tym bloku przedmiotowym:

Wybierz jeden z artykułów w tym bloku przedmiotowym:

Technik hodowca koni- opis zawodu Uczeń kształcący się w zawodzie technik hodowca koni po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań związanych z chowem, hodowlą, pielęgnacją i użytkowaniem koni. Absolwenci mogą podjąć pracę w ośrodkach jeździeckich i hodowlanych, agroturystyce i turystyce konnej, a także prowadzić własne gospodarstwa i własną działalność gospodarczą czytaj dalej...
Technik weterynarii- opis zawodu Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,  wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;  wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;  wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;  wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) czytaj dalej...
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2016 Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach co roku uczestniczą w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  Eliminacje szkolne odbyły się w dniach 21-22 października. W tym roku nasi uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą aż w 6 blokach tematycznych czytaj dalej...
Hubertus 2016 Hubertus to święto myśliwych, leśników i jeźdźców, organizowane na zakończenie sezonu jeździeckiego, a przez myśliwych na początku sezonu polowania jesienno- zimowego, zwykle w okolicach 3 listopada. W tym roku uczniowie naszej szkoły (kształcący się na kierunku technik hodowca koni) pomagali w przygotowaniu i organizacji obchodów dnia św czytaj dalej...
Bazyliada 2016 W imieniu uczniów i absolwentów naszej szkoły zapraszamy na tegoroczną Bazyliadę, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Pilchowicach. My też tam będziemy! czytaj dalej...
Bezpieczna praca w rolnictwie 2016   17.11.2016r w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego Rolników w Katowicach odbył się  VII Wojewódzki Konkurs dla Uczniów Szkół o Profilu Rolniczym ,,Bezpieczna praca w rolnictwie”. Zespół Szkół w Ornontowicach reprezentowali:  Anna Łodziana z klasy II THK  i Michał Szymoniak uczeń klasy I TO czytaj dalej...
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych  Charakterystyka zawodu: Jest zawodem szerokoprofilowym. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik - operator pojazdówi maszyn rolniczych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów i maszyn rolniczych czytaj dalej...
VII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie 6 marca 2015 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rektora SGGW w Warszawie. Organizatorami konkursu są: Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika "AGROmechanika- Technika w gospodarstwie", Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czytaj dalej...
Październik pod znakiem konkursów i olimpiad Początek roku szkolnego obfitował w konkursy o tematyce rolniczej. 7 października 2014 roku odbył się XVII Wojewódzki Konkurs Orki Młodzieży Szkół Rolniczych. Impreza miała miejsce w Zespole Szkół Agromechanicznych w Nakle Śląskim.Naszą szkołę dzielnie reprezentowali: Marek Malcherek z IV klasy THK i Rafał Słomka z II klasy ZSZ czytaj dalej...
VI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie 28 marca 2014 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polegały one na razwiązaniu przez uczniów testu opracowanego przez organizatorów czytaj dalej...
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych W dniu 18.04.2015r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach uczestniczyli w dwudniowych eliminacjach okręgowych XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.  Do okręgu, którego Komitet mieści się przy Uniwersytecie Rolniczym im czytaj dalej...
Przedmiotowy system oceniania W załączniku znajduje się przedmiotowy system oceniania dla przedmiotów rolniczych. czytaj dalej...
Informatory o egzaminach zawodowych Informatory zostały opracowane i udostepnione przez CKE. Zawierają najważniejsze informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Znajdziecie w nim Państwo wymagania, informacje na temat przebiegu egzaminu oraz przykładowe zadania.  Poniżej znajduje się wykaz informatorów o egzaminach zawodowych na kierunkach: Technik hodowca koni  Technik rolnik  Technik weterynarii Technik ogrodnik Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych  Ogrodnik czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Produkcja rolnicza) Przedmiot produkcja rolnicza jest realizowany na kierunku Technik hodowca koni przez 4 lata. W ramach tego przedmiotu wyróżniono sześć działów programowych: Charakterystyka roślin uprawnych, Agrotechnika i ochrona roślin uprawnych, Wybrane technologie produkcji pasz, Określanie cech fizjologicznych i użytkowych zwierząt, Żywienie i zabiegi zoohigieniczne zwierząt, Wybrane technologie produkcji zwierzęcej czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Chów i hodowla koni) Chów i hodowla koni to jeden z głównych przedmiotów zawodowych na kierunku Technik hodowca koni. Jest on realizowany przez 3 lata. W ramach tego przedmiotu wyróżniono 3 działy programowe: Rasy koni i ocena pokroju, Żywienie koni i wymagania zoohigieniczne, Użytkowanie rozpłodowe czytaj dalej...
Systemy utrzymania koni (Chów i hodowla koni) Systemy utrzymania koni to poradnik opracowany w ramach Projektu Bliźniaczego Phare: Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych. Jego autorami są: Wacław Romaniuk i Tormod Overby. Poradnik zawiera obszerne omówienie zaleceń dotyczących projektowania, wznoszenia i konstrukcji nowoczesnych obiektów utrzymania dla koni czytaj dalej...
Equestrian Fashion Week (Podstawy użytkowania koni) Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie! czytaj dalej...
Dominacja człowieka czy konia? (Podstawy użytkowania koni) 22 listopada 2013 roku gościliśmy w naszej Szkole Pana Wojciecha Ginko, który przedstawił młodzieży kształcącej się w zawodzie technik hodowca koni wykład pt.: „Dominacja człowieka czy konia”. W latach 1972 - 1982 Pan Wojciech był założycielem, pierwszym szefem i instruktorem Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach, w latach osiemdziesiątych członkiem zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego, a także właścicielem pierwszej i jedynej wtedy w kraju firmy produkującej naczepy do przewozu koni czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Podstawy użytkowania koni) Podstawy użytkowania koni to jeden z głównych przedmiotów zawodowych na kierunku Technik hodowca koni. Jest on realizowany przez 7 semestrów. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się m.in.: jak oceniać wartość użytkową koni i jak dobierać rasy i typy użytkowe koni do sportu i rekreacji, jakie są zasady szkolenia koni i rozgrywania zawodów jeździeckich, jakie są formy rekreacji konnej, o profilaktyce i bezpieczeństwie w pracy z koniem, w jaki sposób sprawować nadzór nad końmi w stadninie, w jaki sposób należy transportować konie w kraju i za granicą, jakie są aktualne przepisy dotyczące transportu koni, jak prowadzić gospodarstwo agroturystyczne zajmujące się utrzymaniem koni, jakie są rodzaje odznak jeździeckich i zasady ich zdobywania czytaj dalej...
Gra terenowa w ZOO (Wyjazdy i szkolenia) 14 czerwca uczniowie kszałcący się w zawodzie technik weterynarii, wzięli udział w wycieczce do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Opiekunkami podczas wyjazdu były p. Agata Kurek i p. Anna Łukaszek. Nie była to jednak typowa wizyta w zoo- uczniowie rozegrali tu grę terenową, podczas której wykonywali różne zadania, musieli m czytaj dalej...
Hipoterapia (Wyjazdy i szkolenia) Czym tak właściwie jest hipoterapia? Jest to ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Stanowi jedną z for rehabilitacji wieloprofilowej, a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Podczas ostatnich zajęć praktycznych uczennice klasy II ŻHS kształcące się w zawodzie technik hodowca koni miały okazję poznać tajniki hipoterapii czytaj dalej...
Hodowcy na Partynicach (Wyjazdy i szkolenia) \"To zachwycające- oglądać dwa, a niekiedy więcej najpiękniejszych zwierząt świata walczących o zwycięstwo, poruszających każdym mięśniem i ścięgnem, by zdobyć nagrodę i osiągnąć cel! To zachwycające- obserwować umiejętności i zachowanie jeźdźców, rozróżnianych po barwach: bieli, błękicie, zieleni, czerwieni, czy żółci, niekiedy używających ostróg lub bata, czasem ściągających wodze, by dodać [wierzchowcom] energii i odwagi czytaj dalej...
Ścieżka huculska (Wyjazdy i szkolenia) 11 czerwca 2014 roku uczniowie wszystkich klas Technikum hodowli koni uczestniczyli w zasadniczej próbie dzielności koni rasy huculskiej. Impreza odbywała się w Stadninie Hucuł w Brennej. W próbie brało udział 9 koni. Hucuły to niewielkie, prymitywne konie górskie – są jedną z najstarszych polskich ras o skonsolidowanym genotypie czytaj dalej...
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2016 (Wyjazdy i szkolenia) W dniu 22-23.04.2016r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach uczestniczyli w dwudniowych eliminacjach okręgowych XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia w Żarnowcu. W tym roku po raz pierwszy uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą w bloku weterynaria, a eliminacje okręgowe w tym bloku odbyły się 22 czytaj dalej...
Październikowe szkolenia (Wyjazdy i szkolenia) Od roku 2015 będą wprowadzone zmiany związane z płatnościami bezpośrednimi do gruntów rolnych i realizacją praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. Dlatego zostaną wprowadzone nowe zasady wypełniania wniosków obszarowych w oparciu o nowe przepisy.Z uwagi na istotne zmiany zasad w systemie wsparcia bezpośredniego 29 października 2014 roku w ART-erii odbyło się szkolenie dotyczące tego zagadnienia czytaj dalej...
Regionalne i Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody (Wyjazdy i szkolenia) Wakacje wakacjami, ale nasi uczniowie nie próżnują. Sześcioro z nich (kształcący się w zawodzie technik hodowca koni pomagało (pomimo rozpoczynających się wakacji) jako wolontariusze w organizacji Zawodów Jeździeckich. Regionalne i Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody odbyły się 28 czerwca 2014 r czytaj dalej...
Szkolenie na temat ustawy o ochronie zwierząt (Wyjazdy i szkolenia) 28 września 2016 r. w Urzędzie Gminy w Ornontowicach odbyło się szkolenie na temat Ustawy o ochronie zwierząt i minimalnych warunków utrzymania. W szkoleniu brali udział uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodach technik hodowca koni, technik weterynarii oraz technik ogrodnik czytaj dalej...
Szkolimy się! (Wyjazdy i szkolenia) Dzięki współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego uczniowie naszej szkoły często mają możliwość poszerzania swojej wiedzy dzięki udziałowi w wielu szkoleniach o tematyce rolniczej. W ostatnim czasie mieliśmy okazję uczestniczyć m.in. w : Szkoleniu na temat przepisów prawnych dotyczących produkcji pierwotnej i wprowadzania jej do obrotu oraz bioasekuracji w odniesieniu do ASF i grypy ptaków, które było prowadzone przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Powiatowej Inspekcji Sanitarnej czytaj dalej...
Zajęcia w pasiece (Wyjazdy i szkolenia) Termin zajęć: 9 czerwca 2017 r. Miejsce zajęć: "Pasieka na Bradzie" Prowadzący: Tomasz Kasiak Ocena zajęć: celujący  W miniony piątek nasi uczniowie, kształcący się na kierunku technik hodowca koni i technik ogrodnik, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznych zorganizowanych w gospodarstwie pasiecznym, znajdującym się na terenie Łazisk Górnych czytaj dalej...
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych (Wyjazdy i szkolenia) W dniu 04 marca 2016r. (piątek) Śląski Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej wzorem lat ubiegłych zorganizował Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Finał odbywał się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. W finale tym wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Anna Bojdoł z klasy III ŻH oraz Rafał Słomka i Marcin Orszulik z klasy II zsz MOPiMR czytaj dalej...
Biologizacja i jej znaczenie w gospodarce (Wyjazdy i szkolenia) 23 października 2015 roku w Domu Kultury w Mikołowie odbyła się I Powiatowa Konferencja z cyklu Biologizacja i jej znaczenie w gospodarce. W konferencji poświęconej mikroorganizmom i ich roli mieli okazję uczestniczyć uczniowie klas III i IV kształcący się w zawodzie technik hodowca koni czytaj dalej...
Powożenie w pigułce (Wyjazdy i szkolenia) 11 grudnia 2013 roku uczniowie klas II, III i IV w zawodzie technik hodowca koni uczestniczyli w warsztatach na temat powożenia. Zajęcia zostały zorganizowane w Pszczynie, dzięki uprzejmości i pomocy Pani Sylwii Foltyniak, która zaprosiła nas do swojej stajni. Pani Sylwia prowadzi sklep z artykułami jeździeckimi, a powożeniem pasjonuje się od dawna czytaj dalej...
Z wizytą u Pana Jana (Wyjazdy i szkolenia) 4 grudnia 2013 roku uczennice klasy II w zawodzie technik hodowca koni spotkały się z Panem Janem Holewikiem, o którym dwa lata temu usłyszała cała Polska, gdy zaprzężonym w konie (Kubę i Myszkę) wozem ruszył w wyprawę ze Śląska nad morze. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/furmanka-ze-slaska-nad-morze,175253 czytaj dalej...
Hodowcy w Zakrzowie (Wyjazdy i szkolenia) 15 listopada 2013 roku uczniowie kształcący się w zawodzie technik hodowca koni oraz tegoroczni absolwenci wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Klubu Jeździeckiego „Lewada” w Zakrzowie. Lewada jest znanym i liczącym się na arenie sportowej klubem, specjalizującym się w ujeżdżeniu czytaj dalej...
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2014 (Wyjazdy i szkolenia) 14 lutego 2014 roku w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyła się XVIII edycja wojewódzkiego finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Organizatorem imprezy był Wojewódzki Zarząd Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie czytaj dalej...
Szkolenie Cross Compliance (Wyjazdy i szkolenia) \"Szkolenie w zakresie wymogów wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w woj. łódzkim i śląskim\" W dniach 7-8 lutego uczniowie klas II, III i IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Śląśki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Mikołowie czytaj dalej...
Dni Otwartych Drzwi w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (Wyjazdy i szkolenia) W dniach 28 - 29 czerwca 2014 r. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oddział w Mikołowie zorganizował Dni Otwartych Dzwi. Jest to impreza plenerowa, w której wystawcy mogą prezentować swoje produkty i usługi, a zwiedzający zapoznać się z ich ofertą, zobaczyć wystawę maszyn i urządzeń rolniczych,wystawę drobnego inwentarza, zwiedzać pole dydaktyczne oraz pole ogrodnicze, a także skorzystać z porad specjalistów ŚODR i specjalistów z instytucji pracujacych na rzecz rolnictwa czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Technika w rolnictwie) Przedmiot jest realizowany w pierwszej klasie, w zawodzie Technik hodowca koni. W ramach przedmiotu wyróżniono 3 działy: Charakterystyka sprzętu rolniczego, Zastosowanie maszyn do prac rolniczych, Transport i urządzenia w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przedmiot obejmuje treści z zakresu użytkowania maszyn, narzędzi i sprzętu stosowanego w rolnictwie, modernizacji prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej, pojazdów rolniczych oraz eksploatacji sprzętu rolniczego czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Pojazdy rolnicze) Przedmiot jest realizowany na kierunku Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych w klasie drugiej i trzeciej. W ramach przedmiotu wyróżniono 2 działy: Budowa i działanie pojazdów rolniczych, Diagnozowanie pojazdów rolniczych. Określony w działach zakres wiadomości i umiejętności zawodowych realizowany jest w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, stanowiskach kontrolno- pomiarowych i diagnostycznych czytaj dalej...
DZIEŃ OTWARTY WARSZTATÓW MECHANIZACJI (Maszyny rolnicze) W dniu 24 maja 2016 r. odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach DZIEŃ OTWARTY warsztatów mechanizacji rolnictwa. Dla zwiedzających przygotowano stanowiska, na których mogli obejrzeć jak i spróbować swoich sił, przy wykonywaniu prac związanych z obsługą i naprawą pojazdów i maszyn czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Maszyny rolnicze) Przedmiot jest realizowany na kierunku Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych w klasie drugiej i trzeciej. W ramach przedmiotu wyróżniono następujące działy: Podstawy rolnictwa, Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze, Podstawy obsługi technicznej i napraw, Obsługa i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Przepisy ruchu drogowego) Przedmiot jest realizowany w pierwszej klasie w zawodzie Technik hodowca koni oraz Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych w zakresie kursu na prawo jazdy kat. T (ciągnik rolniczy) oraz w klasie drugiej w zawodzie MOPiMR- w zakresie kursu na prawo jazdy kat. B (samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Podstawy konstrukcji maszyn) Przedmiot jest realizowany w pierwszej i drugiej klasie w zawodzie Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych.  W ramach przedmiotu wyróżniono następujące działy: Podstawy sporządzania dokumentacji technicznej, Techniki wytwarzania, Transport wewnętrzny, Podstawy mechaniki i elektrotechniki czytaj dalej...
« < 1 2 3 4 5 > »
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
1580921
odwiedzin!