Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 18 marzec 2013r., godz.: 14:54 przez Administrator

Terminy rekrutacji 2017/2018 Wydrukuj

 Ważne terminy w rekrutacji do klas pierwszych

na rok szkolny 2017/2018

Do pobrania: Kwestionariusz dla kandydata do klasy pierwszej ZSP: /*.pdf/.

 - Od 19 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. – Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, trzyletniej branżowej szkoły 1 stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- Od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. godz. 1500  – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły 1 stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

- Do 30 czerwca 2017 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły 1 stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty). Termin w postepowaniu uzupełniającym: do 10 sierpnia 2017r.

- 7 lipca 2017 r.– Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

- 7 lipca 2017 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. Termin w postepowaniu uzupełniającym: 11 sierpnia 2017 r.

- Od 7 lipca 2017 r. do 13 lipca 2017 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Termin w postepowaniu uzupełniającym: do 14 sierpnia 2017 r.

- 14 lipca 2017 r.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Termin w postepowaniu uzupełniającym: 16 sierpnia 2017 r.

Załączone pliki:

Inne artykuły w tym dziale:

Dojazd do ZSP Poniżej zamieszczamy wskazówki - jak i czym dojechać do szkoły z okolicznych miejscowości.  MIKOŁÓW - obejmuje dojazd z Mikołowa przez Mokre, Śmiłowice, Paniowy,                                     Wygodę, Bujaków     KNURÓW - obejmuje dojazd z Knurowa przez Gierałtowice, Przyszowice,                                        Paniówki, Chudów     ŁAZISKA GÓRNE / ORZESZE - obejmuje dojazd z Mikołowa przez                                                                            Mokre, Łaziska, Orzesze   czytaj dalej...
Kierunki kształcenia PLANOWANY NOWY ZAWÓD: TECHNIK AUTOMATYK - dowiedz się więcej klikając TUTAJ  PLANOWANE KLASY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM: - KLASA TANECZNA - KLASA TEATRALNA - dowiedz się więcej klikając TUTAJ Zobacz prezentację na rok szkolny 2017/2018 (*.pdf)  Umowy patronackie w większości zawodów!   LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 - letnie: klasa TANECZNA klasa TEATRALNA TECHNIKUM 4 - letnie: zawód: technik automatyk zawód: technik budownictwa  zawód: technik ekonomista zawód: technik górnictwa podziemnego- JSW S czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
1697895
odwiedzin!