Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 25 styczeń 2013r., godz.: 15:51 przez Bronisław Domagała

Obróbki ręcznej Wydrukuj

W dniu 19 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oddano do użytku nową pracownię do obróbki ręcznej. W pracowni tej znajduje się: 14 stanowisk ślusarskich, 2 wiertarki stołowe, szlifierka stołowa, dwa stoły traserskie, stacjonarna, ręczna giętarka krawędziowa, stacjonarna, ręczna zwijarka do blach, stołowe nożyce dźwigniowe oraz wiele drobnego sprzętu wykorzystywanego do prac ślusarskich i obróbki drewna, który jest przechowwyany w dwóch stalowych szafach. Poprzednia pracownia okazała się zbyt mała dlatego podjęto decyzję o budowie nowej pracowni na terenie naszych warsztatów. Wszelkie prace wykonano przy udziale sponsorów oraz młodzieży w czasie praktycznej nauki zawodu. Budowę nowej pracowni koordynował i wykonywał kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Bronisław Domagała oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu: mgr Eugeniusz Jarosz, Henryk Spyra i mgr Wojciech Dobrzyniecki. Nowa pracownia pozwoli prowadzić zajęcia praktyczne na wysokim, europejskim poziomie dzięki czemu poziom szkolenia praktycznego młodzieży w naszej szkole będzie stale wzrastał.

  

Na zajęciach z obróbki ręcznej uczniowie wykonują podstawowe prace ślusarskie, nabywają umiejętności prawidłowej i bezpiecznej pracy.

Wśród wielu wykonywanych czynności i prac uczniowie nabywają umiejętności w zakresie :

  • wykonywania pomiarów warsztatowych uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami
  • planowania i zaznaczania na płaszczyźnie kształtu i wymiarów przedmiotu poprzez trasowanie bezpiecznego i prawidłowego użytkowania narzędzi, przyrządów i maszyn
  • wykonywania i czytania szkiców prostych części maszyn
  • odczytywania informacji zawartych na rysunku technicznym
  • prawidłowego  nadawać różnym materiałom kształtów  za pomocą pilników,
  • wykonywania otworów za pomocą wiercenia, rozwiercania i pogłębiania
  • sposobów prawidłowego cięcia, przecinania i wycinania różnych elementów kształtowników i materiałów
  • nacinanie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych,
  • gięcie, prostowanie, blach, wytłaczanie drobnych elementów,

Załączone zdjęcia:

Inne artykuły w tym dziale:

Elektryczna nr 1 W marcu 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oddano do użytku kolejną pracownię elektryczną. Pracownia ta przeznaczona jest do prowadzenia lekcji teoretycznych i zajęć praktycznych dla uczniów technikum w zawodzie technik - elektryk z przedmiotem dodatkowym: urządzenia i instalacje elektryczne w górnictwie czytaj dalej...
Elektryczna nr 2 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach 18 maja dokonano otwarcia nowej pracowni kształcenia zawodowego. Pracownia przeznaczona jest do prowadzenia zajęć w zawodzie elektryk o specjalizacji: elektromonter górnictwa podziemnego. Ponadto prowadzone będą w niej zajęcia z elektryczności w technikum w  zawodzie technik górnictwa podziemnego oraz w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej czytaj dalej...
Kuźnia i spawalnia Kowalstwo polega na obróbce plastycznej wyrobu wcześniej podgrzanego w kotlinie kowalskiej  na kowadle. Uczniowie poznają obsługę ogniska kowalskiego, kowadła, narzędzi i przyrządów kowalskich. W czasie zajęć nabywają umiejętności wykonywania typowych operacji kowalskich poprzez przebijanie, wydłużanie, spęczanie, gięcie i zgrzewanie czytaj dalej...
Maszyn rolniczych Pracownia maszyn rolniczych wyposażona jest w podstawowe maszyny do uprawy gleby, nawożenia organicznego i mineralnego, siewu i sadzenia, pielęgnacji i ochrony roślin, koszenia i zbioru zielonek a także do transportu ziemiopłodów.W czasie zajęć praktycznych uczniowie kształtują umiejętności w zakresie doboru i zestawiania maszyn i narzędzi rolniczych, oceny ich stanu technicznego, eksploatacji ,regulacji, napraw i konserwacji zapewniających bezpieczne i efektywne wykorzystanie w gospodarstwie czytaj dalej...
Mechaniki pojazdowej Zajęcia praktyczne pozwalają uczniom poznać budowę i działanie pojazdów rolniczych w tym głównie ciągników rolniczych. Wykonywane w czasie zajęć  czynności demontażowe montażowe, obsługowe i regulacyjne  silnika, układu napędowego, układa jezdnego, zawieszenia narzędzi pozwalają  przygotować uczniów do efektywnego i bezpiecznego wykorzystania pojazdów rolniczych  w produkcji rolnej i pracach transportowych czytaj dalej...
Nauki jazdy W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach w ramach programu nauczania prowadzona jest nauka ciągnikiem rolniczym, samochodem osobowym oraz nauka pracy maszynami rolniczymi. Zajęcia te przygotowują młodzież do egzaminu państwowego w zakresie kategorii B i T. Zawody z nauką jazdy: kategoria T- technik rolnik, technik hodowca koni, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, kategoria B- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, kombajn zbożowy-  mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, nauka pracy maszyn rolniczych- technik rolnik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, czytaj dalej...
Obróbki mechanicznej   Na zajęciach z obróbki skrawaniem uczniowie wykonują podstawowe tokarsko-frezarskie, nabywają umiejętności prawidłowej i bezpiecznej pracy.   Wśród wielu wykonywanych czynności i prac uczniowie nabywają umiejętności w zakresie:   wykonywania pomiarów warsztatowych uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami, odczytywania informacji zawartych na rysunku technicznym, bezpiecznego i prawidłowego użytkowania narzędzi, przyrządów i maszyn skrawających, planowania procesu technologicznego obróbki na tokarce oraz wykonywanie podstawowych  operacje na tokarce uniwersalnej, planowania procesu technologiczne obróbki na frezarce oraz wykonywania podstawowych operacji na frezarce uniwersalnej   Wyposażenie warsztatów obróbki skrawaniem : 2 stanowiska ślusarskie tokarka uniwersalna frezarka uniwersalna pionowa  wiertarka stołowa piła ramowa szlifierko stołowa stanowisko do trasowania stanowisko do prostowania i gięcia elektro-narzędzia stanowiska dydaktyczne do planowania i przygotowania pracy czytaj dalej...
Pole szkoleniowe Uczniowie technikum w zawodzie: technik górnictwa podziemnego oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie: górnik eksploatacji podziemnej, większą część praktycznej nauki zawodu realizują pod ziemią na tzw. polu szkoleniowym znajdującym się na poziomie 500 metrów. Dzięki lokalizacji pola szkoleniowego pod ziemią uczniowie na co dzień poznają kopalnię od środka i przyzwyczajają się do rytmu i organizacji pracy istniejącej na kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowa SA - Kopalnia Węgla Kamiennego \"Budryk\" czytaj dalej...
Tech. gastronomicznej W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach istnieją trzy pracownie gastronomiczne przeznaczone do nauki technologii gastronomicznej i zajęć praktycznych. Zajęcia te realizowane są w technikum w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie: kucharz małej gastronomii czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2076653
odwiedzin!