Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 28 styczeń 2018r., godz.: 23:47 przez Administrator

E F S-zkoły Wydrukuj

 

Jeszcze bardziej efektywni

Wraz z nowym rokiem szkolnym Powiat Mikołowski rozpoczął realizację projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego uczniów dla poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Cel główny projektu to poprawa jakości oferty edukacyjnej siedmiu szkół Powiatu Mikołowskiego prowadzących kształcenie zawodowe, a także wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół, we współpracy z pracodawcami, przez realizację kompleksowego programu rozwoju w latach 2017-2020.

Grupą docelową jest 715 uczniów szkół zawodowych oraz szkoły przysposabiającej do pracy, u których przewidziano wzrost kwalifikacji zawodowych i kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Obejmie również 49 nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez działania mające na celu zwiększenie ich kompetencji zawodowych. Zaplanowano nawiązanie oraz rozwój współpracy z pracodawcami oraz stworzenie warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy, a w przypadku szkoły przysposabiającej do pracy dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnych, mające na celu ułatwienie dostępu do zajęć.

Projekt obejmie praktyki i staże zawodowe dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe i przygotowujące na studia, zajęcia laboratoryjne na wyższej uczelni, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Podsumowując, istotą projektu jest właściwe przygotowanie uczniów szkół naszego powiatu na poziomie szkolnictwa zawodowego do bieżącej oraz prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej, a także struktury branżowej gospodarki regionu, a przede wszystkim powiatu, poprzez wypracowanie ścieżek kształcenia korespondującego ściśle z potrzebami przedsiębiorstw znajdujących się w otoczeniu.

Inne artykuły w tym dziale:

Comenius Regio Comenius Regio – Warsztaty z komunikacji w języku angielskim 10 stycznia 2014 podczas kolejnego spotkania w ramach projektu Comenius REGIO uczestnicy odbyli warsztaty z kompetencji strategicznej, czyli z umiejętności m.in. opisywania i zastępowania    słów nieznanych w  języku angielskim czytaj dalej...
Naukowiec Zawodowiec Powiat Mikołowski we współpracy ze szkołami: I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie, II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie, Zespołem Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach realizuje projekt pn czytaj dalej...
Nowoczesna szkoła "NOWOCZESNA SZKOŁA" W POWIECIE MIKOŁOWSKIM  Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. "Nowoczesna Szkoła - modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12 czytaj dalej...
Praktyki zagraniczne Miło nam poinformować, że po podpisaniu umowy z Agencją Narodową nasza szkoła oficjalnie przystąpiła do realizacji projektu UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE NABYTE W SZKOLE I PODCZAS STAŻU KLUCZEM DO SUKCESU NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
1840369
odwiedzin!