Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 3 październik 2016r., godz.: 13:25 przez Damian Łyko

Praktyki zagraniczne Wydrukuj

Miło nam poinformować, że po podpisaniu umowy z Agencją Narodową nasza szkoła oficjalnie przystąpiła do realizacji projektu

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE NABYTE W SZKOLE I PODCZAS STAŻU KLUCZEM DO SUKCESU NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY,

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”.

W ramach projektu w styczniu i lutym 2017 r. 16 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyło w  czterotygodniowych praktykach zawodowych w Walencji (Hiszpania).

Oprócz transportu, zakwaterowania i wyżywienia projekt gwarantuje wszystkim uczestnikom przygotowanie kulturowe, psychologiczne i językowe (kurs podstaw języka hiszpańskiego oraz dodatkowe lekcje języka angielskiego).

Po zakończeniu stażu i złożeniu raportu końcowego uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie zagranicznej praktyki zawodowej.

Szczegóły odbytej praktyki w zakładce: Współpraca z zagranicą - 2017 Walencja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne artykuły w tym dziale:

Bezpieczna+ Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Działania realizowane w ramach programu obejmują: - bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, - kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, - poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach, - tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego czytaj dalej...
Comenius Regio Comenius Regio – Warsztaty z komunikacji w języku angielskim 10 stycznia 2014 podczas kolejnego spotkania w ramach projektu Comenius REGIO uczestnicy odbyli warsztaty z kompetencji strategicznej, czyli z umiejętności m.in. opisywania i zastępowania    słów nieznanych w  języku angielskim czytaj dalej...
E F S-zkoły  Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych   i Technicznych Powiatu Mikołowskiego   Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: XI czytaj dalej...
Naukowiec Zawodowiec Powiat Mikołowski we współpracy ze szkołami: I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie, II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie, Zespołem Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach realizuje projekt pn czytaj dalej...
Nowoczesna szkoła "NOWOCZESNA SZKOŁA" W POWIECIE MIKOŁOWSKIM  Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. "Nowoczesna Szkoła - modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12 czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2076766
odwiedzin!